Lista aktualności

  • Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2024-2039
  • Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Suwałkach
  • Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Białymstoku
  • Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa podlaskiego”
  • Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniający uchwałę Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
  • Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie powierzenia Gminie Lipsk zadań zarządcy odcinka drogi wojewódzkiej Nr 664 w zakresie niezbędnym do realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 664 na terenie gminy Lipsk
  • Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniający uchwałę w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy
  • Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wyrażenia Powiatowi Sokólskiemu zgody na zmianę warunków umowy darowizny na rzecz Powiatu Sokólskiego nieruchomości położonej w Sokółce, w tym na zmianę celu, na który nieruchomość została darowana
Powrót na początek strony