Referendum w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa

Akty prawne dotyczące referendum wojewódzkiego - do pobrania na dole strony

  • Ustawa z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym (Dz. U. z dnia 20 paźdzernika 2000 roku)
  • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 stycznia 2001 roku w sprawie wzorów pieczęci wojewódzkich, powiatowych, gminnych i obowdowych komisji do spraw referendum lokalnego (M.P. z dnia 26 stycznia 2001 roku)
  • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokółów stosowanych w referendum loklanym przez terytorilane oraz obwodowe komisje do spraw referendum - załącznik nr 3, załącznik nr 5, załącznik nr 11.
Powrót na początek strony