Informacja o umorzonych niepodatkowych należnościach budżetowych

Białystok, dnia 30 czerwca 2023 r.

Informacja o umorzonych należnościach z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, a także odsetkach od tych środków, w II kwartale 2023 r.

 

Powrót na początek strony