Rzecznik Funduszy Europejskich

Do zakresu działania Rzecznika Funduszy Europejskich należy monitowanie i sygnalizowanie poszczególnym instytucjom systemu wdrażania propozycji usprawnień i ulepszeń w procesie realizacji zadań związanych z wydatkowaniem środków unijnych w szczególności:

1)  przyjmowanie, analizowanie i udzielanie wyjaśnień w zakresie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji RPOWP 2014-2020 oraz FEdP 2021-2027;

2) dokonywanie okresowych przeglądów procedur w ramach RPOWP 2014-2020, FEdP 2021-2027 oraz formułowanie propozycji usprawnień dla Instytucji Zarządzającej RPOWP 2014-2020 oraz FEdP 2021-2027;

3) realizowanie funkcji mediacyjnej w kontaktach podmiotu przekazującego zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1, z właściwą instytucją;

4) sporządzanie – w terminie do 31 marca każdego roku za rok poprzedni – rocznego raportu z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich i przedkładanie go Instytucji Zarządzającej, która zamieszcza zbiorczy raport na swojej stronie internetowej;

5) prowadzenie rejestru zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji RPOWP 2014-2020 oraz FEdP 2021-2027;

6) koordynacja przygotowania dokumentów programowych i wdrożeniowych programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 w zakresie zapewnienia stosowania Karty Praw Podstawowych UE.

 

Kontakt:

a) osobiście: po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr  (+48 85 66 54 418; tel. kom. 517 891 018 ) w godzinach: poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:30 – 15:30, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89, pokój 4W na parterze (wejście od Botanicznej).

b) elektronicznie: e-mail: rzecznikrpo@podlaskie.eu

c) telefonicznie: tel.+48 85 66 54 418; tel. kom. 517 891 018 

www.rpo.wrotapodlasia.pl

Powrót na początek strony