Rzecznik Funduszy Europejskich

Do zakresu działania Rzecznika Funduszy Europejskich należy:

 1. Przyjmowanie, analizowanie i udzielanie wyjaśnień w zakresie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji RPOWP 2014-2020 i FEdP 2021-2027;
 2. Dokonywanie okresowych przeglądów procedur w ramach RPOWP 2014-2020 i FEdP 2021-2027 oraz formułowanie propozycji usprawnień dla Instytucji Zarządzającej;
 3. Prowadzenie rejestru zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji RPOWP 2014-2020 i FEdP 2021-2027;
 4. Sporządzanie – w terminie do 31 marca każdego roku za rok poprzedni – rocznego raportu z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich i przedkładanie go Instytucji Zarządzającej, która zamieszcza zbiorczy raport na swojej stronie internetowej;
 5. Pełnienie funkcji mediacyjnej;
 6. Koordynacja działań w zakresie zapewnienia stosowania Karty Praw Podstawowych UE podczas wdrażania programu regionalnego;

Kontakt:

 1. osobiście: po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr (+48 85 66 54 418; tel. kom. 517 891 018 ) w godzinach: poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:30 – 15:30, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89, pokój 4W na parterze (wejście od Botanicznej).

 2. listownie na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
  ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
  15-097 Białystok

 3. elektronicznie: e-mail: rzecznikrpo@podlaskie.eu

 4. telefonicznie: tel.+48 85 66 54 418; tel. kom. 517 891 018


https://funduszeuepodlaskie.eu
https://rpo.wrotapodlasia.pl 

Powrót na początek strony