Dostęp do Archiwów

Dokumentację aktową i rejestry publiczne udostępniają pracownicy archiwum zakładowego za zgodą Dyrektora Biura Administracyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Archiwum Zakładowe znajduje się w budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 w Białymstoku, pok. 008, tel.85 66 54 556.

Szczegółowe zasady funkcjonowania archiwum określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67.

Szczegółowe zasady udostępniania rejestrów publicznych określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 roku w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrach publicznych (Dz. U. 05.205.1692)

Wnioski o udostępnienie rejestrów publicznych można składać osobiście lub e-mailem: kancelaria@podlaskie.eu   

dane udostępniane są w formie elektronicznej (jeśli są przetworzone) lub w formie papierowej - jeśli urząd nie posiada ich w formie elektronicznej. Wniosek do pobrania na dole strony.

Powrót na początek strony