Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczące budowy lotniska regionalnego

W dniu 18 lipca 2013 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim zlokalizowanego na terenie gminy Michałowo.

Tekst obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku znajduje się na dole strony w załączniku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, obwieszczeniem z dnia 14 listopada 2013 r. zawiadomił o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim zlokalizowanego na terenie gminy Michałowo w rejonie wsi Topolany, Potoka i Tylwica jak również o możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie.

Tekst obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku znajduje się na dole strony w załączniku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, obwieszczeniem z dnia 7 stycznia 2014 r. zawiadomił, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim zlokalizowanego na terenie gminy Michałowo w rejonie wsi Topolany, Potoka i Tylwica został zebrany pełny materiał dowodowy.

Tekst obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku znajduje się na dole strony w załączniku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, obwieszczeniem z dnia 4 marca 2014 r. zawiadomił o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim zlokalizowanego na terenie gminy Michałowo w rejonie wsi Topolany, Potoka i Tylwica.

Tekst obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku znajduje się na dole strony w załączniku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, obwieszczeniem z dnia 10 marca 2014 r. zawiadomił o sprostowaniu błędu pisarskiego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim zlokalizowanego na terenie gminy Michałowo w rejonie wsi Topolany, Potoka i Tylwica.

Tekst obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku znajduje się na dole strony w załączniku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, obwieszczeniem z dnia 25 marca 2014 r. zawiadomił, że przesłał do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie odwołania wniosione przez Fundację Konstruktywnej Ekologii ECOPROBONO, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i Towarzystwo Przyrodnicze Dubelt oraz Stowarzyszenie Zielony Białystok od decyzji z dnia 4 marca 2014 r. ustalajcej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim zlokalizowanego na terenie gminy Michałowo w rejonie wsi Topolany, Potoka i Tylwica.

Tekst obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku znajduje się na dole strony w załączniku.

Powrót na początek strony