Kontrole Instytucji Zarządzającej RPO WP

Kwestionariusz kontroli Prawa Zamówień Publicznych w ramach RPOWP 2014–2020

Zgodnie z art. 599 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), organ kontroli (IZ RPOWP) udostępnia wzór kwestionariusza kontroli zamówień publicznych udzielonych w związku z realizacją umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

 

Wzór kwestionariusza kontroli zamówień publicznych realizowanych przez Instytucję Zarządzającą RPOWP 2014–2020 znajduje się poniżej w załączeniu.

Powrót na początek strony