Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego

Do tekstów wszystkich uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego jest możliwy dostęp w Biurze Sejmiku Województwa Podlaskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, pokój nr 037, parter, tel. (85) 66-54-407, (85) 66-65-408 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek: 8.00 - 16.00, wtorek - piątek: 7.30 - 15.30) lub na podstawie złożonego wniosku o udostępnienie informacji.

Aby przejrzeć uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego - proszę wybrać rok z menu z lewej strony.

Powrót na początek strony