Rejestr przechowawców akt osobowych i płacowych prowadzony przez Marszałka Województwa Podlaskiego

Rejestr przechowawców akt osobowych i płacowych prowadzony przez Marszałka Województwa Podlaskiego

Do rejestru zostały wpisane następujące podmioty:

 1. Instytut Archiwizacji
  Dokumentów i Szkoleń sp. z o. o.
  Chłodna 16
  16-400 Suwałki
  tel. 668 494 999

 2. „Hanza” Sp. z o.o. w Likwidacji
  Wojska Polskiego 113
  18-402 Łomża
  tel. 86 216 50 57

 3. „ARCHIWUM” Sp. z o.o
  ul.
  Zielonogórska 2
  15-674 Białystok
  tel. 85 661 28 17,  606 314 433

 4. Składnica Akt „ARCHIVARIUSZ”
  ul. Polna 3
  19-120 Knyszyn
  tel. 606 902 555

Na stronie internetowej https://ewidencja.warszawa.ap.gov.pl/miejsca.php znajduje się baza danych umożliwiająca ustalenie miejsca przechowywania dokumentów zlikwidowanych zakładów pracy, przechowywanych przez archiwa państwowe, urzędy administracji centralnej i terenowej oraz u przedsiębiorców i innych przechowawców, którzy prowadzą w tym zakresie działalność gospodarczą.

Powrót na początek strony