Czasowy zakaz przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej

Realizując Art. 12d. ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw, informujemy iż wprowadzony został czasowy zakaz przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi na okres od dnia 2 marca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.

Powrót na początek strony