Zlikwidowane jednostki w archiwum zakładowym UMWP

W zasobach Archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego znajdują się dokumenty  z następujących zlikwidowanych jednostek:

                            

1. Zespół Kolegiów Nauczycielskichw Suwałkach:

a) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, ul. Noniewicza 83, Suwałki

b) Kolegium Nauczycielskie w Suwałkach

c) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży
- akta osobowe od 1990
- listy płac od 1998                                
- karty wynagrodzeń                              

2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Akademicka 36, Białystok
- akt osobowe – 2000-2003                              
- listy płac 2000 – 2003                    

3. Biuro Obsługi Przewozów Pasażerskich, ul. Wyszyńskiego 1, Białystok
- akta osobowe 2001-2003                                 
- listy płac 2001 – 2003                        

4. Obwód Lecznictwa Kolejowego S.P. Z.O.Z, ul. Wyszyńskiego 1, Białystok
- akta osobowe                                    
- listy płac 1976 – 2002                        
- karty wynagrodzeń 1976 – 2002          

5. Sejmik Samorządowy Województwa Suwalskiego, Suwałki
- akta osobowe – niekompletne            
- listy plac 1990 – 1999                         
 
6. Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego SERWMED, ul. Pogodna 22, Białystok
- akta osobowe                                  
- listy płac 1958 – 2001                      
- kartoteki wynagrodzeń 1958 - 2001  
- dokumentacja księgowo-finansowa  

7. Podlaskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Białystoku  oddziały: Białystok, Łomża, Suwałki
- akta osobowe 1975-2002                
- listy płac 1975 - 2002                      
- karty wynagrodzeń 1975 - 2002      

8. SP ZOZ Wojewódzki Zakład Patomorfologii w Łomży
- akta osobowe                                 
- dokumentacja płacowa                    

9. Podlaskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych sp. z o.o. Białystok, ul. Kombatantów 7
- akta osobowe 2008-2010,                
- listy płac 2008-2010,                          

10. Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach
- akta osobowe1973-2011,                      
- listy płac 1973-2011,                              
- karty wynagrodzeń 1973-2011,            

11.  Szkoła  Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży
- akta osobowe1959-2010,                        
- listy płac 1970-2009,                            
- karty wynagrodzeń 1972-2010,        

12. Medyczne Studium Zawodowe w Wysokiem Mazowieckiem
- akta osobowe 1976-2000,                  
- listy płac 1976-1999,                          
- karty wynagrodzeń 1976-2000,          

13. Medyczne Studium Zawodowe w Kolnie
- akta osobowe 1973-2001,
- listy płac 1976-2001,
- karty wynagrodzeń 1973-2001,

14. Szkoła Policealna Nr2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku
- akta osobowe od 1959
- listy płac
- karty wynagrodzeń

15. Gabinety psychologiczne
- Gabinet psychologiczny  w Kolnie
- Centrum szkoleniowe LEKTOR w Radzyminie
- Pracownia Psychologiczna-Regionalne Centrum Badań Psychologicznych WORD w Łomży
- Centrum Badań Psychologicznych  w Siemiatyczach
- Pracownia Badań Psychologicznych "CARO"  w Białymstoku
- Badania Psychologiczne dla Kierowców PSYCHOTEST  w Augustowie

- Pracownia Usług Psychologicznych  w Wysokiem Mazowieckiem

- Pracownia Psychologiczna w Białymstoku prowadzona przez "Faworyt" Szkolenie Kierowców

- Pracownia Badań Psychologicznych  w Suwałkach

- Pracownia Psychologiczna "PSYCHO-SCAN"  w Zambrowie,

- Pracownia Psychologiczna  w Białymstoku

16. Nauczycielskie Kolegium Rewalidacji Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego w Białymstoku

17. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku ul.Handlowa 6

18. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Suwałkach

Powrót na początek strony