Zarząd Województwa Podlaskiego - VII kadencja - urzędujący od 7 maja 2024 roku

Zdjęcia Zarządu
Województwa Podlaskiego

Imię i nazwisko
oraz pełniona funkcja

Łukasz Prokorym - Marszałek Województwa Podlaskiego Łukasz Prokorym

Marszałek Województwa Podlaskiego
Wiesława Burnos - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego
Marek Malinowski - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Marek Malinowski

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Bogdan Dyjuk - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk

Członek Zarządu Województwa Podlaskiego
Jacek Piorunek - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek

Członek Zarządu Województwa Podlaskiego
Powrót na początek strony