GIS Podlasia

GIS Podlasia prowadzony jest na podstawie art. 9 Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214).

W GIS Podlasia gromadzone są dane dotyczące:

  • bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz standardowe opracowania kartograficzne w skali 1:10 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3;
  • opracowań i danych tematycznych obszaru województwa podlaskiego
Powrót na początek strony