Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych: Robert Piotr Kursa

z-ca Inspektora Ochrony Danych: Małgorzata Kuczyńska

e-mail: iod@podlaskie.eu

Powrót na początek strony