Lista aktualności

  • Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie zasad kształtowania wysokości czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Województwa Podlaskiego
  • Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
  • Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z Radnym Województwa Podlaskiego.
  • Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radną Województwa Podlaskiego.
  • w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
  • w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
  • Projekty uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru
  • Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego
Powrót na początek strony