Informacje, których nie ma w BIP

Co zrobić, kiedy informacji, których szukasz, nie ma w Biuletynie?

Prosimy sporządzić wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Zachęcamy do złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Wystarczy kliknąć na niżej podany link i wypełnić zamieszony formularz elektroniczny.

Udostępnianie informacji publicznej - wniosek elektroniczny ePUAP

Można też skorzystać ze wzoru wniosku zamieszczonego w załączniku na dole strony i przesłać go pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14,
15-097 Białystok

lub drogą e-mail: bip@podlaskie.eu .Prosimy kierować pod ten adres jedynie wnioski o informacje publiczne dotyczące spraw, którymi zajmuje się Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Sejmik Województwa Podlaskiego.

Jak tylko przygotujemy poszukiwane dane, odpowiemy na wniosek elektronicznie lub listownie (formę odpowiedzi określa wnioskodawca w składanym wniosku). Informacje przygotowywane są przez merytoryczne departamenty Urzędu, zajmujące się tematyką, której dotyczy wniosek.

Przed wysłaniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Ustawą z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej oraz Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa

Zwracamy uwagę, że: zgodnie z art. 10. ustęp 1. ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej:  Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

 

Adres e-mail: bip@podlaskie.eu jest ogólnym adresem administracyjnym BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Powrót na początek strony