2016

W 2016 r. Samorząd Województwa Podlaskiego - (Uchwała Nr 129/1555/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2015 r. na zadanie Samorządu Województwa Podlaskiego - dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 243, poz. 1409 z późn. zm.), dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów - zmieniona uchwałami: Nr 149/1927/2016 z dnia 19 lipca 2016 r., NR 157/2039/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. i NR 132/2110/2016 z dnia 27 września 2016 r.) - postanowił udzielić dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na ww. zadanie niżej wymienionym podmiotom:

1) Powiatowi Wysokomazowieckiemu na przebudowę szybu windowego wraz z montażem windy na potrzeby osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach w kwocie 70.000,00 zł,

2) Gminie Radziłów na budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych oraz remont pomieszczeń sanitarnych wraz z instalacją sanitarną w Szkole Podstawowej w Radziłowie, ul. Sportowa 1 w kwocie 58.517,00 zł,

3) Gminie Suchowola na przebudowę boiska na wielofunkcyjne z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych na terenie Zespołu Szkół w Suchowoli przy ul. Augustowskiej 2
w kwocie 200.000,00 zł,

4) Powiatowi Hajnowskiemu na adaptację budynku gospodarczego na warsztaty treningowe dla osób niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Hajnówce przy ul. 3 Maja 21 w kwocie 265.660,00 zł,

5) Miastu i Gminie Łapy na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania szatni na salę rehabilitacji ruchowej i gimnastyki korekcyjnej oraz terapii sensorycznej wraz
z przebudową łazienek z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach, ul. Polna 9 w kwocie 201.550,00 zł,

6) Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Św. Rodziny na budowę szybu windowego wraz
z montażem windy w budynku Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek Świętej rodziny im. Bł. B. Lament w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 43 w kwocie 157.000,00 zł,

7) Miastu Łomża na remont i modernizację kuchni oraz szatni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Łomży, ul. Księżnej Anny 18 w kwocie 227.000,00 zł,

8) Miastu Łomża na remont i modernizację kuchni oraz sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży, ul. Niemcewicza 17 w kwocie 220.742,00 zł,

9) Stowarzyszeniu Pomocy Szansa z siedzibą 32-250 Charsznica, Witowice 60A na przebudowę i remont budynku po Szkole Podstawowej w Kostrach Noskach 37, Gmina Nowe Piekuty, Powiat Wysokomazowiecki wraz z adaptacją na Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w kwocie 480.000,00 zł.

Powrót na początek strony