2015

W 2015 r. Samorząd Województwa Podlaskiego - (Uchwała Nr 35/327/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2015 r. na zadanie Samorządu Województwa Podlaskiego - dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235), dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów - zmieniona uchwałą Nr 44/446/2015 z dnia 15 maja 2015 r.) - postanowił udzielić dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na ww. zadanie niżej wymienionym podmiotom:

1) Miastu i Gminie Łapy na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Uhowie, ul. Szkolna 19, w kwocie 1.050.000,00  zł,

2) Caritas Archidiecezji Białostockiej  w Białymstoku na dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Centrum Pomocy Caritas w Supraślu przy ul. 3 Maja 5B w kwocie 170.000,00 zł,

3) Miastu i Gminie Łapy na budowę Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Łapach  przy ul. Letniej 1 w kwocie 853.457,00 zł,

4) Gminie Czyżew na przebudowę wjazdu, wykonanie podjazdu i dostosowanie terenu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz docieplenie budynku wraz z wymianą stolarki okiennej, drzwiowej i poszycia dachowego przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnym przy ul. Mazowieckiej 5 w kwocie 276.543,00 zł.

Powrót na początek strony