2012

W 2012 r. Samorząd Województwa Podlaskiego - (Uchwała Nr 91/1210/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2012 r. na zadanie Samorządu Województwa Podlaskiego - dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235), dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów - zmieniona uchwałą Nr 121/1755/2012 z dnia 23 października 2012 r. 

- postanowił udzielić dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na ww. zadanie niżej wymienionym podmiotom:

1) Gminie Czeremcha na przebudowę schodów zewnętrznych wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych i przebudowa chodnika przy budynku Szkoły Podstawowej w Czeremsze przy ul. Szkolnej 2 w kwocie 40 000,00 zł;

2) Powiatowi Kolneńskiemu na rozbudowę Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie przy ul. Teofila Kubraka 6 z dostosowaniem kompleksu szkolnego dla osób niepełnosprawnych w kwocie 200 000,00 zł;

3) Gminie Grajewo na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Wierzbowie w kwocie 170 000,00 zł;

4) Powiatowi Siemiatyckiemu na przebudowę segmentu C Zespołu Szkół
w Siemiatyczach przy ul. Kościuszki 43 z przeznaczeniem na działalność statutową Zespołu Szkół Specjalnych w kwocie 200 000,00 zł;

5) Gminie Perlejewo na budowę sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Perlejewie w kwocie 100 000,00 zł;

6) Powiatowi Zambrowskiemu na budowę sali sportowej z łącznikiem przy zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie przy ul. Aleja Wojska Polskiego 31wraz z infrastrukturą towarzyszącą  w kwocie 217 090,00 zł;

7) Caritas Diecezji Łomżyńskiej na adaptację pomieszczeń poddasza na świetlicę wraz z wymianą pokrycia dachowego, wykonaniem szybu i montażem dźwigu osobowego w budynku Domu  Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie, ul. Klasztorna 1 w kwocie 400.000,00 zł;

8) Specjalistycznemu Psychiatrycznemu SP ZOZ w Suwałkach na rozbudowę
i przebudowę części budynku szpitala przy ul. Szpitalnej 62 z przeznaczeniem na 3 sale terapii grupowej w kwocie 174.278,00 zł.

Powrót na początek strony