Wykaz ośrodków adopcyjnych

Wykaz ośrodków adopcyjnych prowadzących postępowania adopcyjne na terenie województwa podlaskiego

  1. Ośrodek Adopcyjny Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
    Lokalizacja: ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok; tel. 857426838

  2. Ośrodek Adopcyjny Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku filia w Łomży
    Lokalizacja: ul. Aleja Legionów 27, 18-400 Łomża 
Powrót na początek strony