Prezydium Sejmiku

Prezydium Sejmiku Województwa Podlaskiego - VII kadencja

Sejmik wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz trzech Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Sejmiku w głosowaniu tajnym.


CEZARY CIEŚLUKOWSKI
Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego


JAROSŁAW ZYGMUNT DWORZAŃSKI
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego


WOJCIECH GROCHOWSKI
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego


ŁUKASZ NAZARKO
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego

Powrót na początek strony