Komisje Sejmiku

1) Komisja Rewizyjna:

 1. Augustyn Anna
 2. Dębski Bogusław - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Gromko Mariusz Krzysztof
 4. Jabłoński Robert
 5. Kosicki Artur - Przewodniczący Komisji
 6. Łukaszuk Igor
 7. Mieczkowska Wanda Elżbieta
 8. Naszkiewicz Anna
 9. Pilecki Karol

2) Komisja Skarbu i Finansów:

 1. Augustyn Anna
 2. Cieślukowski Cezary
 3. Dębski Bogusław
 4. Grochowski Wojciech
 5. Kosicki Artur
 6. Kwaterski Waldemar
 7. Leszczyński Jerzy
 8. Łukaszuk Igor
 9. Madras Tomasz Stefan- Wiceprzewodniczący Komisji
 10. Mieczkowska Wanda Elżbieta
 11. Naszkiewicz Anna
 12. Nazarko Łukasz
 13. Pilecki Karol - Przewodniczący Komisji
 14. Prokorym Łukasz
 15. Sekściński Adam Wojciech

3) Komisja Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji:

 1. Augustyn Anna
 2. Cieślukowski Cezary
 3. Dyjuk Bogdan
 4. Grochowski Wojciech
 5. Gromko Mariusz Krzysztof
 6. Jabłoński Robert
 7. Janowski Mikołaj- Przewodniczący Komisji
 8. Krynicka Bernadeta
 9. Kwaterski Waldemar
 10. Leszczyński Jerzy
 11. Łukaszuk Igor
 12. Malinowski Marek
 13. Naszkiewicz Anna
 14. Nazarko Łukasz
 15. Piorunek Jacek
 16. Prokorym Łukasz
 17. Siekierko Łukasz
 18. Wnukowski Paweł - Wiceprzewodniczący Komisji

4) Komisja Zdrowia:

 1. Augustyn Anna - Wiceprzewodnicząca Komisji
 2. Burnos Wiesława
 3. Cieślukowski Cezary
 4. Dębski Bogusław
 5. Gromko Mariusz Krzysztof
 6. Krynicka Bernadeta
 7. Kwaterski Waldemar - Przewodniczący Komisji
 8. Leszczyński Jerzy
 9. Łukaszuk Igor
 10. Malinowski Marek
 11. Naszkiewicz Anna
 12. Piorunek Jacek

5) Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu:

 1. Augustyn Anna
 2. Derehajło Stanisław
 3. Dworzański Jarosław Zygmunt
 4. Dyjuk Bogdan
 5. Grochowski Wojciech
 6. Gromko Mariusz Krzysztof - Wiceprzewodniczący Komisji
 7. Jabłoński Robert
 8. Kwaterski Waldemar
 9. Łukaszuk Igor - Przewodniczący Komisji
 10. Madras Tomasz Stefan
 11. Malinowski Marek
 12. Naszkiewicz Anna
 13. Nazarko Łukasz
 14. Piorunek Jacek
 15. Supiński Rafał

6) Komisja Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska:

 1. Augustyn Anna
 2. Cieślukowski Cezary
 3. Derehajło Stanisław
 4. Dyjuk Bogdan
 5. Grochowski Wojciech
 6. Jabłoński Robert - Wiceprzewodniczący Komisji
 7. Janowski Mikołaj
 8. Leszczyński Jerzy - Przewodniczący Komisji
 9. Łukaszuk Igor
 10. Naszkiewicz Anna
 11. Nazarko Łukasz
 12. Waldemar Kwaterski

7) Komisja Rodziny i Polityki Społecznej:

 1. Augustyn Anna
 2. Burnos Wiesława
 3. Janowski Mikołaj
 4. Kwaterski Waldemar
 5. Łukaszuk Igor
 6. Naszkiewicz Anna - Przewodnicząca Komisji
 7. Olbryś Marek
 8. Supiński Rafał - Wiceprzewodniczący Komisji

8) Komisja Statutowo – Regulaminowa:

 1. Augustyn Anna
 2. Dec Leszek
 3. Mieczkowska Wanda Elżbieta
 4. Wnukowski Paweł

9) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Dec Leszek - Wiceprzewodniczący Komisji
 2. Kosicki Artur
 3. Madras Tomasz Stefan
 4. Pilecki Karol
 5. Sekściński Adam Wojciech - Przewodniczący Komisji

10) Komisja doraźna do spraw pomocy Ukraińcom :

 1. Augustyn Anna - Przewodnicząca Komisji
 2. Dyjuk Bogdan
 3. Łukaszuk Igor

 11)Komisja doraźna do spraw współpracy gospodarczej i samorządowej:

 1. Burnos Wiesława
 2. Derehajło Stanisław - Przewodniczący Komisji
 3. Dyjuk Bogdan
 4. Nazarko Łukasz
 5. Piilecki Karol

 

Powrót na początek strony