NGO

NGO - współpraca z organizacjami pozarządowymi, ich zrzeszeniami, związkami, reprezentacjami oraz departamentami, administracją publiczną i innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań Samorządu Województwa przez organizacje pozarządowe, rozwoju sektora pozarządowego oraz działalności organizacji w województwie podlaskim.

Powrót na początek strony