Ogłoszenie Marszałka Województwa Podlaskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego

W związku z rozpoczęciem procedury formalno-prawnej związanej ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego dot. przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV na terenie gminy Bakałarzewo, w załączniku zamieszczone jest ogłoszenie Marszałka Województwa Podlaskiego w powyższej sprawie.

Powrót na początek strony