Ogłoszenie Marszałka Województwa Podlaskiego ws. zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego dotyczącej przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV na terenie gminy Bakałażewo

W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i realizacji uchwały Nr XXXI/384/2013 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 9 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego, dotyczącej przebiegu linii elektroenegretyvznej 400 kV na terenie gminy Bakałarzewo, ogłoszenie w ww. sprawie znajduje się w poniższym załączniku.

Powrót na początek strony