Obwieszczenie o otwarciu likwidacji

Białystok, dnia 11 lipca 2022 r.

OBWIESZCZENIE

W SPRAWIE LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA LGD

Likwidator stowarzyszenia LGD pod nazwą

Stowarzyszenie Viribus Unitis Lokalna Grupa Działania ( KRS: 0000299134)

z siedzibą w Księżynie przy ulicy Mazowieckiej 22,

informuje, iż stowarzyszenie to zostało rozwiązane na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 15 marca 2022 r.

Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres:

Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego
Biuro Prawne
ul. Poleska 89,
15-874 Białystok
Nr kontaktowy tel. 85-66-54-854

Likwidator:
Dorian Gąsiewski

Powrót na początek strony