Transport drogowy

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przewozowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie drogowym w okresie od 1 stycznia 2017 roku.

Ogłoszenie znajduje się w poniższym załączniku.

UWAGA!
Unieważnienie ogłoszenia znajduje się poniżej w załączniku.

Powrót na początek strony