Informacja o wykonaniu budżetu, kwotach dotacji udzielonych i otrzymanych, wykaz ulg, odroczeń oraz umorzeń w 2006r.

 

Informacje do pobrania w postaci załączników zamieszczonych poniżej.

 

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Województwa Podlaskiego za 2006 rok - link do strony

Powrót na początek strony