Informacje o długu publicznym, pomocy publicznej i ciężarach publicznych do 2015 r.

Informacja o wykonaniu budżetu, kwotach dotacji udzielonych i otrzymanych, wykaz ulg, odroczeń oraz umorzeń w 2005 roku - kliknij na link

Informacja o wykonaniu budżetu, kwotach dotacji udzielonych i otrzymanych, wykaz ulg, odroczeń oraz umorzeń w 2006 roku - kliknij na link

Informacja o wykonaniu budżetu, kwotach dotacji udzielonych i otrzymanych, wykaz ulg, odroczeń oraz umorzeń w 2007 roku - kliknij na link

Informacja o wykonaniu budżetu, kwotach dotacji udzielonych i otrzymanych, wykaz ulg, odroczeń oraz umorzeń w 2008 roku - kliknij na link

Informacja o wykonaniu budżetu, kwotach dotacji udzielonych i otrzymanych, wykaz ulg, odroczeń oraz umorzeń w 2009 roku - kliknij na link

Informacja o wykonaniu budżetu, kwotach dotacji udzielonych i otrzymanych, wykaz ulg, odroczeń oraz umorzeń w 2010 roku - kliknij na link

Informacja o wykonaniu budżetu, kwotach dotacji udzielonych i otrzymanych, wykaz ulg, odroczeń oraz umorzeń w 2011 roku - kliknij na link

Informacja o wykonaniu budżetu, kwotach dotacji udzielonych i otrzymanych, wykaz ulg, odroczeń oraz umorzeń w 2012 roku - kliknij na link

Informacja o wykonaniu budżetu, kwotach dotacji udzielonych i otrzymanych, wykaz ulg, odroczeń oraz umorzeń w 2013 roku - kliknij na link

Informacja o wykonaniu budżetu, kwotach dotacji udzielonych i otrzymanych, wykaz ulg, odroczeń oraz umorzeń w 2014 roku - kliknij na link

Informacja o wykonaniu budżetu, kwotach dotacji udzielonych i otrzymanych, wykaz ulg, odroczeń oraz umorzeń w 2015 roku - kliknij na link

Informacje o długu publicznym - plik do ściągnięcia na dole strony

Powrót na początek strony