Informacja o wykonaniu budżetu, kwotach dotacji udzielonych i otrzymanych, wykaz ulg, odroczeń oraz umorzeń w 2008r.

 


Informacje do pobrania w postaci załączników zamieszczonych poniżej.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Województwa Podlaskiego za 2008 rok - link do strony

Powrót na początek strony