Informacja o wykonaniu budżetu, kwotach dotacji udzielonych i otrzymanych, wykaz ulg, odroczeń oraz umorzeń w 2007r.

 

Informacje do ściągnięcia w postaci załączników zamieszczonych poniżej

Powrót na początek strony