Informacja o wykonaniu budżetu, kwotach dotacji udzielonych i otrzymanych, wykaz ulg, odroczeń oraz umorzeń w 2005r.

 

Informacje do ściągnięcia w postaci załączników zamieszczonych poniżej.

Powrót na początek strony