Obowiązek informacyjny w sprawie zmiany ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Zgodnie z informacją przekazaną z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 1 grudnia 2021r  informujemy o czasowym zakazie przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi na okres od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 1 marca 2022 r - zgodnie z niżej zamieszczonymi aktami prawnymi.

  • Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o ochronie granicy państwowej
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2021 r., w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2021 r., w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na obszarze województwa podlaskiego i lubelskiego przyległym do granicy państwowej z Republiką Białorusi;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2021 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej.

Pliki w załącznikach

Powrót na początek strony