Programy przedakcesyjne

Program

Beneficjenci

Zakres

Link

Uwagi

ISPA

Samorządy, organizacje pozarządowe

Dofinansowaniu podlegają sektory środowiska:
- woda do picia
- ścieki
- odpady
- ochrona powietrza

http://www.nfosigw.gov.pl/site/main/ispa.php

Konkurs projektów

SAPARD

Samorządy

- rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich
- przetwórstwo i marketing artykułów rolnych i rybnych

http://www.arimr.gov.pl/start.html

Pomoc w formie dotacji

Rolnicy

Inwestycje w gospodarstwach rolnych

http://www.arimr.gov.pl/sapard.html

PHARE
- Rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Organizacje pozarządowe

umacnianie społeczeństwa obywatelskiego i przygotowanie naszego kraju do członkostwa w Unii Europejskiej

http://www.cofund.org.pl/rso/

Forma otwartego konkursu

Młodzież

Organizacje pozarządowe, młodzież

Wymiana Młodzieży, "Wolontariat Europejski", "Inicjatywy Młodzieżowe", "Działania Wspierające", Współpraca Transgraniczna

http://www.youth.org.pl/

Media Plus

Organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa

Wzmocnienie konkurencyjności europejskich nadawców audiowizualnych

http://www.europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_en.html

Leonardo da Vinci II
projekty wymian i staży; projekty pilotażowe, projekty językowe; międzynarodowe sieci instytucji; badania i analizy

Organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa

- doskonaleniu systemów wstępnego kształcenia i szkolenia zawodowego
- promowaniu i poszerzaniu zakresu innowacji w procesie kształcenia zawodowego oraz rozwoju konkurencyjności i kształtowaniu przedsiębiorczości.

http://www.cofund.org.pl/cgibin/leonardo/idea.pl?id=glowna

Ogłaszane corocznie przez Komisję Europejską konkursy projektów

Phare 2001 (SSG)
Program Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych

przedsiębiorstwa

współfinansowanie kosztów realizacji działań związanych z utworzeniem nowych przedsiębiorstw lub podjęciem nowych działań opartych na komercyjnym wykorzystaniu internetu.

http://www.parp.gov.pl/dotacjephare12.html

http://www.pfrr.bialystok.pl/aktualnosci/index.htm

Wnioski o udzielenie dotacji i ogłoszenie wyników ich oceny
Wnioski przyjmuje Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Phare 2000 (SSG)
Spójność Społeczna i Gospodarcza - Fundusz Dotacji Inwestycyjnych

przedsiębiorstwa

- rozwój małych i średnich przedsiębiorstw i tworzenie nowych miejsc pracy
- pomoc przedsiębiorstwom w zwiększeniu ich konkurencyjności i efektywności na rynku poprzez opracowywanie i realizację projektów inwestycyjnych

http://www.parp.gov.pl/dotacjephare8.php

Składanie wniosków zostało zawieszone w związku z wyczerpaniem środków finansowych

Phare 2001 (SSG)
Fundusz Dotacji Inwestycyjnych

przedsiębiorstwa

pomoc przedsiębiorstwom w zwiększeniu ich konkurencyjności i efektywności na rynku poprzez współfinansowanie projektów inwestycyjnych.

http://www.parp.gov.pl/dotacjephare09.html

http://www.pfrr.bialystok.pl/aktualnosci/index.htm

Wnioski o udzielenie dotacji i ogłoszenie wyników ich oceny
Wnioski przyjmuje Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Phare 2001 (SSG)
Program Rozwoju Przedsiębiorstw

przedsiębiorstwa

pomoc przedsiębiorstwom w zwiększeniu ich konkurencyjności i efektywności na rynku.

http://www.parp.gov.pl/dotacjephare11.html

http://www.pfrr.bialystok.pl/aktualnosci/index.htm

Wnioski o udzielenie dotacji i ogłoszenie wyników ich oceny
Wnioski przyjmuje Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Phare 2001 (SSG)
Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych

przedsiębiorstwa

współfinansowanie projektów wdrażających Plany Rozwoju Eksportu Przedsiębiorstw oraz wybrane działania ukierunkowane na rozwój rynków eksportowych.

http://www.parp.gov.pl/dotacjephare10.html

http://www.pfrr.bialystok.pl/aktualnosci/index.htm

Wnioski o udzielenie dotacji i ogłoszenie wyników ich oceny
Wnioski przyjmuje Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

eContent
Studia wykonalności

eContent

pomoc w tworzeniu, wykorzystywaniu i dystrybucji treści cyfrowych, a także promocja zróżnicowania językowego i kulturowego w globalnej sieci internetowej.

http://www.econtent.agh.edu.pl

Forma konkursuPowrót na początek strony