Fundusze przedakcesyjne

I. Phare ESC 2000
Alokacje na województwo - 21,342 mln Euro

W ramach programu Phare ESC 2000 w województwie podlaskim zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską następujące projekty:

 1. Budowa tunelu pod torami w Białymstoku (Beneficjent: Urząd Miejski w Białymstoku)- wartość inwestycji ok. 13 000 000 Euro, w tym 4 320 000 Euro z Phare.
 2. Modernizacja drogi nr 61 na odcinku Grajewo - Rajgród (Beneficjent: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddz. W Białymstoku)- wartość inwestycji ok. 8 500 000 Euro, w tym 3 800 000 Euro z Phare.
 3. Unowocześnienie i marketing Kanału Augustowskiego (Beneficjent: Urząd Miejski w Augustowie)- wartość inwestycji 6,95 mln Euro, w tym 4,23 mln Euro z Phare i 2 720 150 z Budżetu Państwa. W ramach projektu planowane są następujące działania: projektowanie i budowa obwałowań Kanału Augustowskiego, budowa kanalizacji sanitarnej i sieci zaopatrzenia w wodę oraz budowa i wyposażenie Centrum Informacji Turystycznej.
 4. Małe inwestycje infrastrukturalne, w ramach, których współfinansowanych będzie 14 inwestycji gminnych w zakresie modernizacji dróg, budowy sieci wodno-kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków - wartość inwestycji 3 867 000 Euro, w tym 2 900 000 Euro z Phare. (Beneficjenci: 14 gmin).
 5. Projekt z zakresu rozwoju zasobów ludzkich (Beneficjent: Wojewódzki Urząd Pracy, PARP)- wartość projektu 3 685 761 Euro, w tym 2 576 821 Euro z Phare. W ramach projektu przewidziane są 4 działania: szkolenie i poradnictwo biznesowe dla osób zagrożonych bezrobociem, szkolenie dla pracowników MŚP, promowanie przedsiębiorczości w szkołach średnich oraz wspieranie rozwoju lokalnych paktów na rzecz zatrudnienia.
 6. Projekt dotyczący wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (Fundusz Dotacji Inwestycyjnych) - wartość projektu 18 754 172 Euro, w tym 3 516 407 Euro z Phare i 1 172 136 z Budżetu Państwa.

II. Phare ESC 2001
Alokacje na województwo - 11, 368 mln Euro

W ramach programu Phare ESC 2001 w województwie podlaskim zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską następujące projekty:

 1. Budowa układu drogowego w rejonie tunelu w Białymstoku (Beneficjent: Urząd Miejski w Białymstoku) - wartość inwestycji 3 600 000 Euro, w tym 2 700 000 Euro z Phare.
 2. Modernizacja drogi nr 61 - odcinek Szczuczyn - Grajewo (Beneficjent: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddz. W Białymstoku)- wartość inwestycji 8 200 000 Euro, w tym 3 100 000 Euro z Phare.
 3. Budowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Łomży (Beneficjent: Urząd Miejski w Łomży) - wartość inwestycji 4 050 000 Euro, w tym 2 000 000 Euro z Phare.
 4. Podlaski Program Doskonalenia Kadr (w ramach projekty horyzontalnego), (Beneficjent: Wojewódzki Urząd Pracy, PARP) - wartość inwestycji 2 424 000 Euro, w tym 1 818 000 Euro z Phare. W ramach projektu przewidziane są 3 działania: rozwój kadr mśp oraz szkolenia i przekwalifikowania osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, dostosowanie szkół zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz wspieranie rozwoju lokalnych paktów na rzecz zatrudnienia.
 5. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (w ramach projektu horyzontalnego) - wartość projektu 5 095 000 Euro, w tym 1 750 000 Euro z Phare. W ramach projektu przewidziane są granty inwestycyjne oraz usługi doradcze.

III. Phare ESC 2002
Alokacje na województwo - 10.6 mln Euro

 1. Modernizacja drogi nr 61 odcinek Barszcze - Netta (Beneficjent: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddz. W Białymstoku)- wartość inwestycji 5 700 000 Euro, w tym 2 900 000 Euro z Phare.
 2. Przebudowa ul. Pułaskiego w Suwałkach - wartość inwestycji 3 100 000 Euro, w tym 2 000 000 Euro z Phare.
 3. Budowa drugiej jezdni ul. Popiełuszki w Białymstoku (Beneficjent: Urząd Miejski w Białymstoku) - wartość inwestycji 3 100 000 Euro, w tym 2 100 000 Euro z Phare.
 4. Podlaski Program Doskonalenia Kadr (Beneficjent: Wojewódzki Urząd Pracy, PARP)- wartość projektu 2 128 000 Euro, w tym 1 596 000 Euro z Phare. W ramach projektu przewidziane są 4 działania: rozwój kadr mśp oraz szkolenia i przekwalifikowania osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem oraz osób z obszarów wiejskich, dostosowanie szkół zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz wspieranie rozwoju lokalnych paktów na rzecz zatrudnienia oraz promocja przedsiębiorczości.
 5. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - wartość projektu 2 590 000 Euro, w tym 2 000 000 Euro z Phare. W ramach projektu przewidziany jest program rozwoju komputeryzacji i wykorzystania Internetu działalności gospodarczej, fundusz dotacji inwestycyjnych dla MSP oraz dotacje na dofinansowanie funduszu poręczeń.

IV. Phare ESC 2003
Alokacje na województwo - 7,67 mln Euro

 1. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej obszarów w Białymstoku (Beneficjent: Urząd Miejski w Białymstoku)- wartość inwestycji 3 200 000 Euro, w tym 2 400 000 Euro z Phare.
 2. Rozwój sektora MŚP w Łomży (Beneficjent: Urząd Miejski w Łomży) - wartość inwestycji 2 840 000 Euro, w tym 2 100 000 Euro z Phare.
 3. Podlaski Program Doskonalenia Kadr (Beneficjent: Wojewódzki Urząd Pracy, PARP)- wartość projektu 2 226000 Euro, w tym 1 670 000 Euro z Phare.
 4. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - wartość projektu 6 166 000 Euro, w tym 1 500 000 Euro z Phare.
Powrót na początek strony