Petycje złożone do Urzędu Marszałkowskiego

Petycje

Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Podlaskiego w Białymstoku, siedziba - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) i nie będą udostępniane odbiorcom danych. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych wynika z ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 poz. 870).

Powrót na początek strony