Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2023-12-04 - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Termin rozpoczęcia kontroli
2023-12-04
Termin zakończenia kontroli
2024-01-08
Tytuł kontroli
Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za 2021 - 2022 rok
Nazwa instytucji kontrolowanej
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Departament
Departament Finansów

Dokumentację przebiegu kontroli przeprowadzonej przez Departament Finansów, Referat kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku przedstawiono w poniższych załącznikach.

Powrót na początek strony