Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2023-03-24 - Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury

Termin rozpoczęcia kontroli
2023-03-24
Termin zakończenia kontroli
2023-05-05
Tytuł kontroli
Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania Biebrzański Dar Natury
Nazwa instytucji kontrolowanej
Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury
Departament
Departament Rozwoju Regionalnego

Dokumentacja z przebiegu kontroli jest dostępna w godzinach pracy Urzędu w siedzibie:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok
e-mail: kancelaria@podlaskie.eu

Powrót na początek strony