„V Ogólnopolski Podlaski Turniej Husarski”

Tytuł oferty
„V Ogólnopolski Podlaski Turniej Husarski”
Departament
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Data rozpoczęcia składania uwag do oferty
2023-05-25
Data zakończenia składania uwag do oferty
2023-05-31
Rozstrzygnięcie
tak

W dniu 24 maja 2023 r. Fundacja Obowiązek Polski złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „V Ogólnopolski Podlaski Turniej Husarski” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: piotr.debowski@podlaskie.eu w terminie od dnia 25 maja 2023 r. do dnia 31 maja  2023 r. 

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Powrót na początek strony