Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - OKNO NA WSCHÓD

Tytuł oferty
Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - OKNO NA WSCHÓD
Departament
Departament Edukacji i Sportu
Data rozpoczęcia składania uwag do oferty
2024-06-14
Data zakończenia składania uwag do oferty
2024-06-20
Rozstrzygnięcie
tak

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 12 czerwca 2024 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na realizację zadania publicznego realizowanego przez Fundacje OKNO NA WSCHÓD pn. „Swampions Soccer League 2024”.

Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji i Sportu lub na adres e-mail: michal.kiejko@podlaskie.eu w terminie od dnia 14 czerwca 2024 r. do dnia 20 czerwca 2024 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

Swampions Soccer League 2024 - rozstrzygnięcie oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznaje za celową realizację zadania publicznego pn.: „Swampions Soccer League 2024” przez Fundacje OKNO NA WSCHÓD.

Uchwała do pobrania poniżej.

 

Powrót na początek strony