Konsultacje projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030)

Minister Infrastruktury i Rozwoju zawiadamia o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.). Zakłada się, że proces będzie trwał od sierpnia 2014 r., a w trakcie jego trwania zaplanowane zostały dwuetapowe konsultacje społeczne.

Wszyscy zainteresowani w dniach od 2 stycznia 2014 r. do 5 lutego 2014 r. mają możliwość zapozniania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków. Szczegóły w załączniku poniżej.

Powrót na początek strony