Rejestr Zarządzeń Zarządu Województwa Podlaskiego

Z dniem 20 lutego 2007 r. z mocy prawa został rozwiązany Sejmik Województwa Podlaskiego. Zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie województwa, do czasu wyboru zarządu przez nowy sejmik, Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publiczne, wyznacza osobę, która w tym okresie pełni funkcję organu samorządowego województwa podlaskiego tj. zarząd i sejmik. Osoba pełniąca funkcję zarządu i sejmiku działa jednoosobowo i wydaje akty prawne zarówno sejmiku (rozporządzenia i zarządzenia) jak i zarządu (zarządzenia).

Proszę wybrać rok z lewej strony menu

Powrót na początek strony