Zarząd Województwa Podlaskiego - VI kadencja - urzędujący od 18 lutego 2019 roku

Zdjęcia Zarządu Województwa Podlaskiego

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja

Artur Kosicki - Marszałek Województwa Podlaskiego

Artur Kosicki

Marszałek Województwa Podlaskiego

Sebastian Łukaszewicz
Wicemarszałek Województwa Podlaskiego -
w związku z wyborem na Posła RP z dniem 15 października 2023r. wygasł mandat radnego wybranego do Sejmiku WP

Postanowienie Nr 286/2023 Komisarza Wyborczego w Białymstoku I z dnia 19.10.2023r.

Marek Olbryś - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Marek Olbryś

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Wiesława Burnos - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego

Wiesława Burnos

Członek Zarządu Województwa Podlaskiego

Marek Malinowski - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego

Marek Malinowski

Członek Zarządu Województwa Podlaskiego

Powrót na początek strony