Zarząd Województwa Podlaskiego - VI kadencja - urzędujący od 18 lutego 2019 roku

Zdjęcia Zarządu Województwa Podlaskiego

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja

Artur Kosicki - Marszałek Województwa Podlaskiego

Artur Kosicki

Marszałek Województwa Podlaskiego

Sebastian Łukaszewicz - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Sebastian Łukaszewicz

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

(wybrany 03.03.2022r. podczas
XL sesji Sejmiku)
Marek Olbryś - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Marek Olbryś

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Wiesława Burnos - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego

Wiesława Burnos

Członek Zarządu Województwa Podlaskiego

Marek Malinowski - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego

Marek Malinowski

Członek Zarządu Województwa Podlaskiego

Powrót na początek strony