Radni Województwa

L.P.

Zdjęcia Radnych
Województwa Podlaskiego

Imiona i Nazwiska Radnych
Województwa Podlaskiego

1. Anna Augustyn - Radna Województwa Podlaskiego Anna Augustyn
2. Wiesława Burnos - Radna Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos
3. Cezary Cieślukowski - Radny Województwa Podlaskiego Cezary Cieślukowski
4. Stanisław Derehajło - Radny Województwa Podlaskiego Stanisław Derehajło
5. Bogusław Dębski - Radny Województwa Podlaskiego Bogusław Dębski
6. Jarosław Zygmunt Dworzański - Radny Województwa Podlaskiego Jarosław Zygmunt Dworzański
7. Bogdan Dyjuk - Radny Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk
8. Wojciech Grochowski - Radny Województwa Podlaskiego Wojciech Grochowski
9. Mikołaj Janowski - Radny Województwa Podlaskiego Mikołaj Janowski
10.  Grzegorz Kapica.png

Grzegorz Kapica

 

11. Krzysztof Kondraciuk - Radny Województwa Podlaskiego Krzysztof Kondraciuk
12. Artur Kosicki - Radny Województwa Podlaskiego Artur Kosicki
13. Waldemar Kwaterski - Radny Województwa Podlaskiego Waldemar Kwaterski
14. Jerzy Leszczyński - Radny Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński
15. Romuald Łanczkowski - Radny Województwa Podlaskiego Romuald Łanczkowski
16. Igor Łukaszuk - Radny Województwa Podlaskiego Igor Łukaszuk
17. Marek Malinowski - Radny Województwa Podlaskiego Marek Malinowski
18. Wanda Elżbieta Mieczkowska - Radna Województwa Podlaskiego Wanda Elżbieta Mieczkowska
19. Piotr Modzelewski - Radny Województwa Podlaskiego Piotr Modzelewski
20. Anna Naszkiewicz - Radna Województwa Podlaskiego Anna Naszkiewicz
21. Sławomir Nazaruk- Radny Województwa Podlaskiego Sławomir Nazaruk
22. Marek Olbryś- Radny Województwa Podlaskiego Marek Olbryś
23. Karol Pilecki- Radny Województwa Podlaskiego Karol Pilecki
24. Jacek Piorunek- Radny Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek
25. Adam Wojciech Sekściński - Radny Województwa Podlaskiego Adam Wojciech Sekściński
26. Łukasz Siekierko - Radny Województwa Podlaskiego Łukasz Siekierko
27. Agnieszka Sitarska - Radna Województwa Podlaskiego

Anna Agnieszka Sitarska

 

28. Paweł Wnukowski - Radny Województwa Podlaskiego Paweł Wnukowski
29. Jadwiga Barbara Zabielska - Radna Województwa Podlaskiego Jadwiga Barbara Zabielska
30. Justyna Emilia Żalek - Radna Województwa Podlaskiego Justyna Emilia Żalek
Powrót na początek strony